Κατάστημα

Maglumi 1000

  • Ο αναλυτής λειτουργεί με την μέθοδο της μη ενζυματικής ταχείας χημειοφωταύγειας
  • Η παραγωγικότητα του φτάνει τις 120 εξετάσεις ανά ώρα
  • Πρώτο αποτέλεσμα σε 17 λεπτά
  • Δέχεται έως 144 σωληνάρια με δυνατότητα συνεχούς φότωσης και stat ανάλυση
  • Δέχεται 15 αντιδραστήρια στο δίσκο αντιδραστηρίων
  • Ολοκληρωμένο κιτ που περιλαμβάνει και βαθμονομητές (calibrators)
  • Ανίχνευση πήγματος και στάθμης αντιδραστηρίων
  • Σύνδεση με LIS
Κωδικός προϊόντος: 0012 Κατηγορία:
Βάρος 148 kg
Διαστάσεις 135 × 64 × 87 cm
× Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης