Κατάστημα

Maglumi 800

  • Ο αναλυτής λειτουργεί με την μέθοδο της μη ενζυματικής ταχείας χημειοφωταύγειας
  • Η παραγωγικότητα του φτάνει τις 180 εξετάσεις ανά ώρα
  • Πρώτο αποτέλεσμα σε 17 λεπτά
  • Δέχεται έως 40 σωληνάρια με δυνατότητα συνεχούς φότωσης και stat ανάλυση
  • Δέχεται 9 αντιδραστήρια στο δίσκο αντιδραστηρίων
  • Ολοκληρωμένο κιτ που περιλαμβάνει και βαθμονομητές (calibrators)
  • Ανίχνευση πήγματος και στάθμης αντιδραστηρίων
  • Σύνδεση με LIS
Κωδικός προϊόντος: 0011 Κατηγορία:
Βάρος 73 kg
Διαστάσεις 102 × 72 × 56 cm
× Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης