Κατάστημα

Cobas C311

Ο αναλυτής cobas c 311 είναι τελευταίας τεχνολογίας, εντελώς αυτόματος, τύπου τυχαίας επιλογής (RANDOM ACCESS).

  • Η ταχύτητα του αναλυτή είναι 300 αναλύσεις την ώρα η οποία δεν επηρεάζεται από την οποιαδήποτε επιλογή παραμέτρων για κάθε δείγμα. Εκτελεί αυτόματες επαναλήψεις, αυτόματες αραιώσεις & υποστηρίζει reflex testing
  • Διαθέτει σύστημα ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων για μέτρηση K, Na, Cl σε ορό και ούρα. H ταχύτητα των ISE ανέρχεται σε 450 αναλύσεις την ώρα.
  • Διαθέτει ψυχόμενο χώρο αντιδραστηρίων 42 θέσεων. Οι κασέτες αντιδραστηρίων είναι έτοιμες για χρήση, δεν απαιτούν καμία ενασχόληση του χειριστή, αναγνωρίζονται & καταχωρούνται αυτόματα από τον αναλυτή μέσω αναγνώστη γραμμικού κώδικα δύο διαστάσεων.
  • Εκτελεί ταυτόχρονα μέχρι 45 εξετάσεις. Ο αναλυτής έχει 42 θέσεις για κασσέτες και 3 κανάλια ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων.
  • Όγκος δειγματοληψίας: 1-35 μl / εξέταση.
  • Χρησιμοποιεί 66 πλενόμενες κυβέττες.
  • Χρόνος αντίδρασης : 3-10 λεπτά.
  • Διαθέτει 108 θέσεις για δείγματα οποιαδήποτε από τις οποίες μπορεί να χαρακτηριστεί θέση για STAT.
Βάρος 270 kg
Διαστάσεις 86 × 134 × 126 cm
× Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης