Κατάστημα

Cobas Integra 400 plus

Ο αναλυτής Cobas Integra 400 plus είναι τελευταίας τεχνολογίας, εντελώς αυτόματος, τύπου τυχαίας επιλογής (Random and continues access, sample selective analyser). Όλες οι διαδικασίες των αναλύσεων εκτελούνται αυτόματα μετά την τοποθέτηση των προς ανάλυση δειγμάτων, μέχρι την εξαγωγή των αποτελεσμάτων στον εκτυπωτή. Ο αναλυτής μπορεί να λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση χωρίς τη συνεχή παρακολούθηση του χειριστή (walk away system).

  • Η ταχύτητά του είναι 300 φωτομετρικές αναλύσεις την ώρα και δεν επηρεάζεται από την οποιαδήποτε επιλογή παραμέτρων για κάθε δείγμα.
  • Συνδυασμός φωτομετρικών εξετάσεων και εξετάσεων ηλεκτρολυτών με τη μέθοδο ISE αποδίδει έως 400 αναλύσεις την ώρα.
  • Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης 32 διαφορετικών εξετάσεων με ένα έως τρία αντιδραστήρια για κάθε εξέταση & 4 ηλεκτρολυτών με τη μέθοδο ISE.
  • Συνολικά προσδιορίζει 36 διαφορετικές εξετάσεις ταυτόχρονα σε κάθε δείγμα καθώς και απεριόριστο αριθμό υπολογιστικών παραμέτρων.
Κωδικός προϊόντος: 0001 Κατηγορία:
Βάρος 230 kg
Διαστάσεις 66 × 135 × 75 cm
× Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης