Κατάστημα

Labofuge 200

Επιτραπέζια, εργαστηριακή φυγόκεντρος μικρών διαστάσεων (24x28x37 cm).
Με κεφαλή 12 θέσεων για ισάριθμους σωλήνες φυγοκεντρήσεων 15 ml και δυνατότητα φυγοκέντρησης σωλήνων 7 ml και 5 ml με την ίδια κεφαλή με τη χρήση ειδικών υποδοχέων.Μεγίστης ταχύτητας 5.300 rpm (3.030 x g).

Κωδικός προϊόντος: 0027 Κατηγορία:
× Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης