Τεχνική Υποστήριξη

Πρωταρχικός μας στόχος η υψηλή ποιότητα υποστήριξης

Η Εταιρία μας σας προσφέρει πλήρη τεχνική υποστήριξη στα μηχανήματα της.

  • Υποστήριξη από επιστήμονες πτυχιούχους τεχνικών σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού με συνεχείς εκπαιδεύσεις σε σεμινάρια αναβάθμισης
  • Πιστοποίηση από τους συνεργαζόμενους οίκους του εξωτερικού
  • Υψηλή βαθμολογία τμημάτων υποστήριξης κατά την ετήσια αξιολόγηση από τους πελάτες μας.

Επιστημονική Υποστήριξη

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για όλους τους επαγγελματίες του χώρου

Η εταιρία μας σας προσφέρει επιστημονική υποστήριξη σε όλα τα εμπορεύσιμα είδη

  • Υποστήριξη είτε απομακρυσμένα είτε με επίσκεψη του συνεργάτη μας στο χώρο σας.
  • Υποστήριξη από κατάλληλα εκπαιδευμένους συνεργάτες επιστήμονες του χώρου της βιολογίας και της χημείας.

Διανομή Προϊόντων

Παράδοση σε ειδικές συσκευασίες isobox για υψηλή ποιότητα εμπορευμάτων

Με αίσθημα ευθύνης και πιστής εφαρμογής του συστήματος ποιότητας στη διακίνηση των εμπορευμάτων, η εταιρία μας προμηθεύει τους πελάτες της με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο.

  • Για να σταθεροποιούνται τα εμπορεύματα και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανακίνησης αυτών
  • Για να διατηρούνται στην προβλεπόμενη θερμοκρασία και να αποφεύγεται ο κίνδυνος αλλοίωσης της ποιότητας των αποτελεσμάτων.